תפקוד מיני ויל"ד 30.06.2019

הקשר בין ערכי לחץ דם, תפקוד מיני ובעיות זיקפה בגברים הסובלים מיל"ד

מהמחקר עלה כי לחץ הדם הוא קריטריון חשוב בהערכת הזיקפה וכי בעיות בתפקוד המיני נפוצות מאוד בקרב גברים הסובלים מיתר לחץ דם

נושא הזיקפה והתפקוד המיני, מרכיבים חשובים ומרכזיים באיכות החיים, צוברים עניין קליני ומחקרי רב בקרב גברים מבוגרים הסובלים מיתר לחץ דם.

מחקר החתך בחן את הקשר בין ערכי לחץ דם (לחץ דם סיסטולי, לחץ דם דיאסטולי ולחץ דופק - Pulse Pressure) ובין שני תוצאים: (i) פעילות מינית, (ii) זיקפה בגברים עם יתר לחץ דם.

החוקרים ביצעו ניתוח נתונים עבור 1,255 גברים שנלקחו מתוך ניסוי אקראי מבוקר גדול יותר, שכלל 9,361 גברים ונשים מגיל 50 ומעלה עם יתר לחץ דם.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו דיווח עצמי על פעילות מינית (כן/לא), ודירוג תפקודי זיקפה על פי 5 קריטריונים שהוגדרו בשאלון IIEF-5– International Index of Erectile Function.

857 משתתפים (68.3%) דיווחו על פעילות מינית במהלך 4 השבועות שקדמו לדיווח.

ממוצע דירוג ה-IIEF-5 עבור משתתפים שדיווחו על פעילות מינית היה 18.0 (סטיית תקן – 5.8) ו-59.9% מהנבדקים דיווחו על דירוג IIEF-5 נמוך מ-21, המעיד על בעיות זיקפה.

במודל רגרסיה לוגיסטית, לא נמצא קשר משמעותי בין לחץ דם סיסטולי (OR = 0.998, P=0.707) או לחץ דם דיאסטולי (OR=1.001 , P=0.929) לבין פעילות מינית. בניתוח רגרסיה לינארית מרובת משתנים בקרב משתתפים פעילים מינית, נמצא שלחץ דם סיסטולי נמוך (β=-0.04, P=0.25) ולחץ דם דיאסטולי גבוה (β=0.05, P=0.029) קשורים לתפקודי זיקפה טובים יותר.

באנליזות מרובות משתנים נוספות, נמצא שלחץ דופק נמוך מקושר לתפקודי זיקפה טובים יותר (β=-0.04, P=0.02).

במחקר בוצעה הערכה קפדנית של לחץ הדם ומשתנים קליניים ופסיכוסוציאליים בקרב קבוצת מדגם מגוונת, הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינה אתנית. עם זאת, מחקר החתך לא כלל הערכה של רמות אנדרוגנים או טסטוסטרון.

המחקר מצא כי בעיות זיקפה נפוצות מאוד בקרב מדגם הגברים הסובלים מיתר לחץ דם.

מתוצאות המחקר ניתן להסיק שערכי לחץ דם סיסטולי, לחץ דם דיאסטולי ולחץ דופק קשורים לתפקודי זיקפה במדגם הנחקר.

מקור: 

Foy, C.G. et al. (2019) Journal of Sex Medicine. 16, 235.

נושאים קשורים:  פעילות מינית,  תפקוד מיני,  זיקפה,  גברים מבוגרים,  יתר לחץ דם,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות