סרטן בדרכי השתן 12.08.2020

הקשר בין עישון, סמנים ביולוגיים וסיכון לסרטן בדרכי השתן

במחקר נמצא כי רמות גבוהות של קוטינין בשתן מהוות גורם סיכון גבוה ללקות בסרטן בדרכי השתן

עשן סיגריות מהווה גורם סיכון ידוע לסרטן דרכי השתן (UC). עם זאת, בספרות הרפואית יש מידע מוגבל בנוגע להתפלגות והשפעות של תרכובות אורגניות נדיפות (VOCs) על הסיכון ל-UC הקשור לעישון.

במחקר בקרת מקרה (cohort control) זה נבדק הקשר בין רמות בשתן של מטבוליטים של קוטינין ו-VOC (אקרילאמיד, 1,3-בוטדיאן ובנזן) לבין הסיכון לסרטן בדרכי השתן.

החוקרים עשו שימוש בבדיקות אורולוגיות ואימות פתולוגי לצורך אימות אבחנות של סרטן בדרכי השתן. כל משתתפי המחקר סיפקו מידע הקשור לעישון באמצעות שאלונים וראיונות פנים אל פנים; הם גם סיפקו דגימות שתן למדידת המטבוליטים הרלוונטים. החוקרים השתמשו בניתוח רגרסיה לוגיסטית מרובה כדי להעריך את הסיכון ל-UC.

בניתוח הנתונים נמצא כי רמות הקוטינין בשתן ו-8OHdG היו גבוהות יותר בקבוצת UC מאשר בקבוצת הביקורת. יתרה מזאת, הרמות בשתן של מטבוליטים שונים ורבים של VOC עלו עם העלייה ברמות של קוטינין בשתן.

לאחר התאמה לגורמי סיכון פוטנציאליים, נצפו קשרי תגובה-מנה-סיכון בין סרטן בדרכי השתן לבין רמות בשתן של AAMA, t, t-MA, SPMA ו-8 OHdG (מטבוליטים שונים של תרכובות אורגניות נדיפות). המשתתפים עם רמות גבוהות של קוטינין בשתן היו בסיכון גבוה עד פי שישה ללקות בסרטן בדרכי השתן זאת בהשוואה למשתתפים עם רמות נמוכות יותר.

מקור: 

Chung, C. J., Hsu, H. T., Chang, C. H., Li, S. W., Liu, C. S., Chung, M. C., Wu, G. W., Jung, W. T., Kuo, Y. J., & Lee, H. L. (2020). Relationships among cigarette smoking, urinary biomarkers, and urothelial carcinoma risk: a case-control study. Environmental science and pollution research international, 10.1007/s11356-020-10196-2. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11356-020-10196-2

נושאים קשורים:  8-hydroxydeoxyguanosine,  אקרילמיד,  קוטינין,  קרצינומה בדרכי השתן,  תרכובות אורגניות נדיפות,  עישון,  ניקוטין,  מחקרים
תגובות