סרטן הריאות 10.10.2021

נמצא קשר בין נוגדנים עצמיים לפגיעה קוגניטיבית בחולי סרטן ריאה

במחקר שהתפרסם בכתב העת JAMA Oncology נמצא כי ישנם נוגדנים עצמיים כנגד מערכת העצבים המתפתחים כחלק מתסמונת פראניאופלסטית בחולים עם סרטן ריאה

תסמונות פראניאופלסטיות נוירולוגיות מקושרות להתפתחות של נוגדנים עצמיים כנגד תאי עצב, וחלק מנוגדנים אלה מקושר לתסמינים נוירופסיכולוגיים. הגידול השכיח ביותר המקושר לאירועים אלה הוא סרטן ריאה.

הקשר בין נוגדנים עצמיים כנגד תאי עצב לבין חסכים קוגניטיביים טרם נבדק באופן שיטתי בנבדקים עם סרטן ריאה מסוג Small Cell (SCLC) ו-Non-Small Cell (NSCLC). מטרת המחקר היתה לבחון את שכיחות התפתחות נוגדנים עצמיים כנגד תאי עצב במטופלים עם סרטן ריאה ולנתח את הקשר של אלה עם תפקוד קוגניטיבי.

המחקר בוצע בשיטת מחקר חתך פרוספקטיבי הכולל 167 נבדקים עם סרטן ריאה (SCLC וגם NSCLC) אשר גויסו ממרכז רפואי יחיד בברלין, גרמניה, בין החודשים יוני 2015 ואפריל 2016. מבדקים נוירופסיכולוגיים מפורטים בוצעו בתת-קבוצה מסוימת (אשר נכללו בה נבדקים ללא גורמים מערפלים). מצב הנוגדנים העצמיים כנגד תאי עצב ותוצאות מבדקי קוגניציה היו סמויים מעיני החוקרים. המידע נותח בין התאריכים מאי 2016 ודצמבר 2019.

התוצא העיקרי שנבדק היה שכיחות של נוגדנים עצמיים כנגד תא עצב והקשר ביניהם לבין פגיעה קוגניטיבית. הערכה של נוגדנים עצמיים כגורם סיכון אפשרי לפגיעה קוגניטיבית בוצע באמצעות מודלים בייסיאניים של רגרסיה לוגיסטית.

מתוך 167 נבדקים עם סרטן ריאה (גיל חציוני של 66 שנים [טווח בין-רבעוני של 59-72]; 105 גברים [62.9%]) ל-127 היה סרטן ריאה מסוג NSC וליתר SC. תוצאות המחקר הדגימו כי נוגדנים עצמיים כנגד המוח זוהו בקרב 61 מהנבדקים (36.5%); אצל 33 מהם (19.8%) זוהו נוגדנים מוכרים ואצל 28 מהם (16.8%) נמצאו נוגדנים כנגד אנטיגנים לא ידועים ואשר זוהו במבדק אימונוהיסטוכימי. חסכים קוגניטיביים זוהו בקרב 65 מתוך 97 (67%) נבדקים.

במטופלים עם SCLC, הסיכוי להפרעה קוגניטיבית בקרב אלה עם נוגדנים עצמיים היה גבוה פי 11 מאשר בנבדקים ללא נוגדנים עצמיים (יחס סיכויים של 11, רווח בר-מהימנות של 95%, 1.2-103.6). עלייה זו בסיכוי להפרעה קוגניטיבית נמצאה ללא קשר לגיל, מין והפרעה נוירולוגית קודמת.

בקרב מטופלים עם NSCLC, אלה עם נוגדנים עצמיים מסוג IgA כנגד קולטן ל-N-methyl-D-aspartate הראו עלייה משמעותית בסיכויים להציג הפרעות בזיכרון המילולי (יחס סיכויים של 182.5, רווח בר-מהימנות של 95%, 3.1-10,852.4). נוגדנים כנגד אנטיגנים שטרם ידועים נמצאו קשורים גם כן בהפרעה קוגנטיבית (יחס סיכויים של 2.5, רווח בר-מהימנות של 0.6-12.1).

מסקנת החוקרים היתה כי כשליש מחולי סרטן ריאה עם נוגדנים עצמיים נמצאו קשורים להפרעה קוגניטיבית. נוגדנים אלה עלולים לייצג מנגנון אימונולוגי בר-טיפול להפרעה קוגניטיבית בקרב מטופלים עם סרטן ריאה.

מקור:

Bartels F, et al. (2021) "Association Between Neuronal Autoantibodies and Cognitive Impairment in Patients With Lung Cancer". JAMA Oncology, September 2021. Vol. 7, Issue 9, p. 1302–1310. doi:10.1001/jamaoncol.2021.2049

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעה קוגניטיבית,  נוגדנים עצמיים,  סרטן ריאה
תגובות