יום העיון הראשון של החברה הישראלית לשבץ מוחי

תאריך פרסום הארוע: 19.07.2020, 15:14
מיקום: אונליין
מועד התחלה: 4 בספטמבר 2020, 08:30
מועד סיום: 4 בספטמבר 2020, 12:30